!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Rutin vid gaslarm

Vid gaslarm stängs ventilationen inte av automatiskt, till skillnad från vid brandlarm i fastigheterna eller externa brandlarm. Gaslarm kan till exempel orsakas av olycka med tankbil i närliggande område. 

Rutin för boende vid gaslarm

Vid larm om gasutsläpp agerar styrelsen enligt en fastställd rutin, och sätter då upp anslag i båda entréer. För boende gäller då följande:

  • Stäng fönster och dörrar
  • Stäng av köksfläkt
  • Lyssna på P4 Sjuhärad Sveriges Radio (102,9 eller via sverigesradio.se) för mer information
  • Anslagen i entréerna tas ner då faran är över

Styrelsens rutin i korthet

Tre personer (ordförande och tekniska ansvariga) har huvudnyckel till teknikrummen. Den som först får kännedom om eller uppfattar gaslarmet tar genast kontakt med övriga för att bedöma vem som snabbast kan stänga av ventilationen.

Övriga styrelsen informeras genom telefon eller sms. Information ges till lägenhetsinnehavare via anslag i entréerna samt via dörrknackning av styrelsen om så bedöms nödvändig.

Om övriga styrelseledamöter som uppfattat larmet inte får information att ventilationen stängts av kontaktas omedelbart Riksbyggen för åtgärd.

Vid besked via radio eller myndighet att fara inte längre föreligger återstartas ventilationen i båda fastigheterna av den styrelseledamot som stängt av ventilationen eller av annan ledamot som har huvudnyckel.Den styrelseledamot som stängt av ventilationen informerar övriga i styrelsen samt tar ner anslagen på entrédörrarna.