!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brandskyddsinformation

Som bostadsrättsförening har vi vissa lagkrav på oss. Bland annat vad gäller brandskydd, så kallat SBA = Systematiskt brandskydd.

Tara Nouri i styrelsen är utsedd till brandskyddsansvarig, och utför tillsammans med övriga i styrelsen regelbundna brandskyddsronder. Kontroll av rökgasluckor och släckutrustning köps in av Borås Brandservice.

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för brandskyddet i den egna bostaden, tillhörande förrådsutrymmen samt hyrda P-platser.


Bostadsrättshavare som hyr ut sin bostad i andra hand har fortsatt det fulla ansvaret gentemot föreningen. Den som hyr ut i andra hand har ansvar för att hyresgästen ges möjlighet att ta del av dom dokument som står som grund för föreningens brandpolicy.

 

Styrelsen ger, efter konsultation med sakkunnig, följande råd gällande brandvarnare:

"Jag rekommenderar att man behåller det antal brandvarnare som Skanska har satt upp. Brandvarnare bör placeras i, eller i anslutning till, rum där man sover. Men eftersom man har många potentiella brandkällor i kök och vardagsrum bör man även placera en brandvarnare där, dock ej för nära spis eller ugn. Detta också för att i våra lägenheter är takhöjden lägre utanför sovrummen, vilket leder till att vid en brand i kök kommer de varma rökgaserna först att fylla taket i kök och vardagsrum, innan den kan nå en eventuell ensam brandvarnare i hallen. Då kan branden ha vuxit sig ganska stor innan larm avges, vilket gör den svårare att släcka. Föreningen ansvarar för att brandvarnare finns installerade i lägenheterna, men alla bostdsrättsinnehavare anvarar för att byta batterier, dammsuga rent brandvarnarna, och testa dem när man har bytt batterier eller varit hemifrån en längre tid. Man bör även se till att sammankopplingen fungerar."

Vid fortsatta problem med brandvarnare så kan ni göra felanmälan hos Skanska Direkt - se under "Felanmälan"

 

Utbildning

Styrelsen kommer årligen att se till att det anordnas utbildningar i brandskydd. Där kommer vi bl.a. att gå igenom vad man skall tänka på för att förhindra att brand uppstår, hur man skall agera vid brand, hur man använder brandsläckaren och hur vi tillsammans skapar en barndsäkerhetskultur i föreningen. Denna tjänst köps in från Borås Brandservice.

 

Vad vi själva kan göra

För att skapa och hålla en bra brandsäkerhetskultur i föreningen rekommenderar styrelsen att vi alla med jämna mellanrum genomför en enklare kontroll i våra egna lägenheter. I dokumentet kan vi även se hur och var vi får förvara sådant som kan vara brandfarligt. Se här.

Vad vi själva kan göra mer för brandsäkerheten i våra lägenheter kan vi läsa om här.

Dokument

Brandskyddsrond för lägenhet.pdf 2014-10-22