!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Föreningsstämma

I en bostadsrättsförening väljer medlemmarna en styrelse som ansvarar för förvaltningen. Styrelsen är föreningens verkställande organ. I föreningens stadgar regleras hur föreningen och styrelsen ska arbeta. Det finns också en ekonomisk plan som ligger till grund för verksamheten. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och alla medlemmar i föreningen har rätt att deltaga och rösta på stämman. Hos oss hålls stämmorna under våren, oftast under maj månad.

 

Motioner till föreningsstämman bör lämnas in till styrelsen i god tid, för att styrelsen skall hinna arbeta med dem.

Tips till dig som vill skriva en motion:

* Är stämman rätt arena för att ta upp frågan? Kontakta gärna styrelsen och hör dig för om vad som är på gång inom det område din motion gäller i fall du är osäker.

* Skriv en bakgrund till motionen.

* Efter det följer det verkliga förslaget, detta med den "att-sats" som är det som stämman beslutar om. Denna sats skall formuleras som ett beslut och inte som en åsikt. Exempelvis: "Jag yrkar att BRF. Hestra Ringväg skall installera motorvärmare på samtliga parkeringsplatser".

* Kom ihåg att även om din motion inte bifalles så kommer frågan att ha fått uppmärksamhet.

*Skriv under med namn, så att vi vet att motionen kommer från en medlem i föreningen.