!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

A till Ö, Brf. Hestra Ringväg

 

A 

 

Bopärm; Till varje lägenhet hör en ”Bopärm”, där svaren på många frågor kan finnas.

- Blomlådor på balkong får endast hängas invändigt, p.g.a. risken att någon skadas om lådan rasar ned.

- Barnvagnar, rullatorer och rullstolar förvaras i det för detta avsedda rum på varje entréplan. Där finns eluttag för laddning av elektriska rullstolar.

- Bevakning av parkering sköts av Västbevakning/7H Bevakning. Står bil på din plats olovligen kan du ringa beavkningsfirman.

- Biltvätt är inte tillåten på vår parkering.

- Boule; kratta till den gemensamma bouleplanen finns i cykelrummet.

- Balkongtak är tillåtet att måla, dock enbart efter kontakt med styrelsen och påskrivet avtal gällande detta från båda håll. Avtal här.

- Brandvarnare; det är lagkrav på minst en brandvarnare per lägenhet.

 

C

- Cyklar förvaras i cykelrummet som finns i byggnad på gården.

 

D

 

E

- Element; Kan luftas av oss själva, luftningsnyckel för kortare lån finns i gemensamhetslokalen

 

F

- Fasad; inga ingrepp på fasaden är tillåtna.

 

G

- Grillning på balkong är endast tillåten med elgrill. Grillning på till lägenhet hörande uteplats är tillåtet, dock ej direkt under balkong. Läs mer om grillning på balkong här.

 

- Grillplats; mellan husen finns en gemensam grillplats, som är fri att använda. Den är avgiftsbelagd, genom SMS Park.

 

- Gästparkering finns bortom Hestra Ringväg 11. Den är avgiftsbelagd, genom SMS Park.

 

H

- Hiss finns i båda husen.

 

I

- Inglasning av balkong får göras – kräver dock alltid kontakt med styrelsen före beställning av sådan.

 

J 

 

K 

 

L

- Lägenhetsnyckel; går enbart till din egen lägenhetsdörr. Varje lägenhet har fått 3 nycklar. Maxantal per lägenhet är i normalfallet 5 stycken lägenhetsnycklar.

 

- Ljusslingor på balkongen den tid på året det är rimligt är okej.

 

- Luftningsnyckel till radiatorer; finns för kortare lån i gemensamhetslokalen

 

M

- Motorvärmare är inte installerat på parkeringsplatserna.

 

N

- Nycklar; beställning av fler nycklar görs genom kontakt med nyckelansvarig i styrelsen.

 

O

- Ohyra i lägenheten? Kontakta styrelsen, då vi har avtal med sanerare genom vår försäkring.

 

P

- Portkod; det är möjligt att ta sig in i båda husen med en gemensam portkod. Man slår ”ringsymbol” den 4-siffriga koden ”ringsymbol”.

- Porttelefonen har videoskärm och möjlighet att prata med personen som ringer på. Portkoden byts med jämna mellanrum.

 

- Parabol på balkong är tillåtet. Monteringen är dock tillåten först efter kontakt med styrelsen och när påskrivet avtal gällande detta från båda håll finns. Avtal här.

 

- Postfacksnycklar har var och en fått tre stycken.

 

- Protokoll från styrelsemöten är ej offentliga.

 

- Parkeringar finns lika många som lägenheter, dvs. 38 stycken. Utöver det finns sex stycken gästparkeringar, plus två gästparkeringar för rörelsehindrade (kräver tillstånd). Se mer om parkeringar här. 

 

Q

 

R

- Rökning på balkong bör undvikas. Över lag bör hänsyn till grannar tas vid rökning i lägenhet, på balkong eller på vårt område.

 

S

- ”Skvallerrör”; Till höger under bänken i wc/dusch sitter ett skvallerrör, droppar det ut vatten där indikerar det att något är fel i vattenkopplingarna. Undersökning av vad felet är bör ske genast.

 

- Skötselråd för hur vi bäst behandlar de material som finns i vår lägenhet finns i ”Bopärmen”.

 

- ”Serviceläge”; lägenhetsdörren går att låsa i så kallat ”serviceläge” för att t.ex. hantverkare ska kunna ta sig in med servicenyckel. Man låser då så att cylindern är ställd i ”klockan 10-läge”.

 

- Snöskyffel; en gemensam snöskyffel finns i cykelförrådet, för kortare lån.

 

- Snöskottning av balkong; Var och en är skyldig att skotta sin balkong fri från snö, vid större snömängder.

 

T

- Taggs; används för att ta sig in i husens entréer, förrådsutrymmena, barnvagns- och rullstolsrum, cykelrum och miljörum. Varje lägenhet har fått fyra stycken taggs. Beställning av fler taggs görs genom kontakt med nyckelansvarig i styrelsen.

 

U

- En "utegrupp" finns i föreningen, vid intresse kontakta styrelsen för information om vem du ska kontakta.

 

V

- Vattnet till lägenheten stängs av bakom luckan ovanför bänken i wc/dusch.

 

-Vattenmätning sker gemensamt för alla lägenheter i husen, men alla lägenheter är förberedda för individuell mätning av varmvattenförbrukningen.

 

X

 

 

Z

 

Å

 

Ä

 

Ö

 

Efter varje användning:

Rengöring luddfilter och tömning av vattenbehållare torktumlare

 

1 gång per månad:

Rengöring av kolfilter i fläkt

Vartannat år:

Byte av kolfilter i fläkt3-4 gånger per år:

Rengöring kondensor i torktumlare 3-4 gånger per år

 

1-2 gånger per år:

Testa jordfelsbrytare

Testa brandvarnare, byt batteri

Rengöring av frånluftsdon

Smörjning gångjärn och lyftmekanism på duschväggarVid behov:

Rengöring av tilluftsdon

Rengöring av filter, tvättmedelsfack, trumma och gummilist på tvättmaskin

Rengöring filter till vattenanslutning och vattenpump tvättmaskin

Rengöring filter, trumma och gummilist torktumlare