!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ansvar för underhåll

 

Att bo i bostadsrätt

 

En kort film om att bo i bostadsrätt kan du se här: Att bo i bostadsrätt - film

 

I en bostadsrättsförening ansvarar du dels fär den inredning förreningen försett lägenheten med dels den inredning du själv tillfört. För att göra ingrepp i en bärande konstruktion eller ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas eller vatten, krävs styrelsens godkännande. För att göra andra ändringar i lägenheten krävs styrelsens godkännande om ändringen är väsentlig. Vid tveksamhet ta alltid kontakt med styrelsen.

 

Förrändringar i lägenheten ska alltid utföras fackmannamässigt. Om du vidtagit återgärder som innebär att du överskridit din rätt att ändra i lägenheten kan du tvingas att återställa den i tidigare skick.

 

I en bostadsrättsförening väljer medlemmarna en styrelse som ansvarar för förvaltningen. Styrelsen är föreningens verkställande organ. I föreningens stadgar regleras hur föreningen och styrelsen ska arbeta. Det finns också en ekonomisk plan som ligger till grund för verksamheten. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och alla medlemmar i föreningen har rätt att deltaga och rösta på stämman.

 

Som bostadsrättshavare har en nyttjanderätt till sin lägenhet på obegränsad tid och en har själv ansvaret för att vårda sin lägenhet.

 

Här kan du hitta regler om bostadsrättsföreningar och deras verksamhet:

  • föreningens stadgar

  • bostadsrättslagen (Svensk författningssamling, SFS, 1991:614)

  • lagen om ekonomiska föreningar (SFS 1987:667)

  • bostadsrättsförordningen (SFS 1991:630)

  • förordning om ekonomiska föreningar (SFS 1987:978)

  • lag om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt (SFS 1982:352)

  • skattelagstiftningen som också innehåller vissa särbestämmelser fr bostadsrättsföreningar

KÄLLA: Broschyrer från ”Skanska”

 

Ansvarsfördelning gällande underhållet i våra lägenheter:

Byggdel Brf:s Ansvar Brh:s ansvar Anmärkningar
1. Lägenhetsdörr      
Dörrblad, karm, foder, utsida x   Ytbehandling
Dörrblad, karm, foder, insida   x Ytbehandling
Dörrblad   x  
Låscylinder, låskistor och beslag   x  
Handtag och beslag   x  
Ringklocka   x  
Brevinkast   x  
Namnskylt   x  
Tätningslister   x  
2. Golv i lägenhet      
Ytbehandling, ytbeläggning   x  
Fuktisolerande skikt   x  
Underläggande beläggning x   Undergolv
3. Inneväggar i lägenhet      
Ytskikt, t ex tapeter, målning   x  
Fuktisolerande skikt   x  
Underläggande beläggning x    
4. Innetak i lägenhet      
Ytbehandling och ytbeläggning   x  
Överliggande stomme x    
5. Fönster och fönsterdörrar      
Invändig målning av karmar och bågar samt mellan bågar   x  
Yttre målning x    
Fönsterbågar   x  
Spanjolett inkl handtag   x  
Beslag   x  
Fönsterbänk   x  
Persienner och markiser   x Styrelsens tillstånd krävs för uppsättning
Vädringsfilter   x Enstaka justeringar
Tätningslister   x  
Springventil x    
6. VVS-artiklar      
Tvättställ och bidé   x  
Blandare, dusch, duschslang & kranar   x  
Vattenlås, bottenventil    
WC-stol   x Porslin och sits
WC-stol x   Anordning för vattentillförseln
Badkar   x  
Duschkabin   x  
Torkskåp med inredning   x  
Torktumlare   x  
Diskbänksbeslag   x  
Tvättbänk och tvättlåda   x  
Tvättmaskin   x  
Ventilationsfilter   x Byte och rengöring av t ex filter i köksfläkt
Ventilationsdon x   Från- och tilluftsfilter
Vattenradiatorer med ventil
och termostat
  x Medlemmen svarar för luftning, termostat och målning
Kall- och varmvattenledningar x   Medlemmen svarar för målning
Frånluftsvärmepump x    
Varmvattenberedare x    
Handdukstork   x  
7. Rensning*      
Avloppsledningar x    
Golvbrunn och sil   x  
Vattenlås   x  
8. Köksutrustning      
Diskmaskin   x  
Kyl-, sval- och frysskåp   x  
Spis   x  
Mikrovågsugn   x  
Köksfläkt   x  
9. Förråd m m      
Källarförråd som tillhör lägenhet   x

Samma regler som för lägenhet betr. golv, väggar, tak, dörrar, inredning m m

Gemensamma soputrymmen x    
Avskiljande nätvägg i förråd och garage x    
10. Övrigt      
Inredningssnickerier   x  
Badrumsskåp   x  
Hatthylla   x  
Glober till köks-, badrums- och toalettbelysning   x  
Invändiga trappor i lägenhet   x  
Innedörrar   x  
Trösklar, socklar, foder och lister   x  
Gardinstänger   x  
Torkställning   x  
Beslag   x  
11. Elartiklar      
Strömbrytare   x Särskild behörighet krävs för att få utföra elarbeten
Eluttag   x  
Armatur   x  
Brandvarnare   x Batteri bytes 1 gång per år
Elpannor x    
Handdukstork   x  
12. Balkong      
Balkonggolv samt insida på balkongfronter   x Balkonggolv bör ej målas
Vädringsställning och beslag   x  

Övrigt, t ex sidopartier av trä eller betong

x   Målning av utsida balkongtak, balkongsida och balkongskärm
Snöröjning   x  
Inglasning av balkong   x Tillval
13. Mark      
Mark som ingår i upplåtelsen   x  
     

 

* Kasta aldrig något annat i avloppet än "naturprodukter" och toapapper. Särskilt kattsand, bindor och pappershanddukar brukar ställa till problem. Du som bostadsrättsinehavare gör själv rent golvbrunnar till dusch och andra avlopp regelbundet. Torka ur stekpannan med papper innan disk. Fett kan stelna i avloppsrören och täppa till. När det blir mycket fett som vid fritering ska fettet hällas över i en sluten behållare och lämnas till återvinningsstation eller hällas i svart påse. 
Källa: Borås Miljö & Energi

 

Förtydligande exempel på vad som är bostadsrättshavarens eget ansvar att fixa:

 

Undercentral (säkringsskåp) och därifrån utgående el- och nformationsledningar (telefon, kabel.TV, data med mera) i lägenheten, kanalisationer, brytare, eluttag och fasta armaturer

Brandvarnare

Rensning av golvbrunn och vattenlås i badrum

Tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningkopplingar på vattenledning

Ventilationsfläkt i badrum

Kranar och avstängningsventiler i badrum

Vitvaror och sanitetsporslin i badrum

Vitvaror i kök

Köksfläkt

Rensning av vattenlås i kök

Diskmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning

Kranar och avstängningsventiler i kök

Skötsel och underhåll av balkonginglasning

Renhållning och snöskottning på uteplats och balkong

Installationer i lägenheten som installerats av bostadsrättshavaren

 

Hämtat från boken ”Bostadsrätt” av Björn Lundén och Ulf Bokelund Svensson