!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Underhåll av maskiner i lägenheten

Skanska rekommenderar följande intervaller för underhåll av de maskiner som finns i våra lägenheter:

Efter varje användning:

Rengöring luddfilter och tömning av vattenbehållare torktumlare

 

1 gång per månad:

Rengöring av kolfilter i fläkt

 

Vartannat år:

Byte av kolfilter i fläkt

 

3-4 gånger per år:

Rengöring kondensor i torktumlare 3-4 gånger per år

 

1-2 gånger per år:

Testa jordfelsbrytare

Testa brandvarnare, byt batteri

Rengöring av frånluftsdon (se hur i "Bopärmen" från Skanska)

Smörjning gångjärn och lyftmekanism på duschväggar

 

Vid behov:

Rengöring av tilluftsdon

Rengöring av filter, tvättmedelsfack, trumma och gummilist på tvättmaskin

Rengöring filter till vattenanslutning och vattenpump tvättmaskin

Rengöring filter, trumma och gummilist torktumlare

 

Vid tveksamheter finns mer information i maskinernas instruktionsböcker.