!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Låssystem/nycklar

Foto: Wiwi Aronsson, Vision Box

Låssystemet är uppbyggt så att du har en egen nyckel till din lägenhet, och den nyckeln går bara dit. Till övriga utrymmen såsom förråd, barnvagns- och rullstolsrum, miljörum och cykelrum har du en tagg. Taggs ska göra det enkelt för dig att komma in och ut i olika delar av husen utan flera olika nycklar. Dessutom är en tagg, till skillnad från en nyckel, enkel att bara spärra och sedan ersätta om den tappas bort. Den vanliga cylinderlåsning som ändå finns på dessa dörrar har en speciell nyckel, som enbart fastighetsskötare och styrelse har tillgång till.

 

Utöver dessa nycklar finns en servicenyckel som går till lägenheterna, men det går enbart att ta sig in i lägenheterna med denna då lägenhetsinnehavaren valt att låsa sin dörr i så kallat serviceläge. Detta läge används t.ex. då hantverkare skall göra jobb i lägenheten och behöver komma in.


Sammantaget är det alltså så att inte ens fastighetsskötaren kommer in i våra lägenheter, så har en tappat sin nyckel och alla extra nycklar finns inne i lägenheten så får man själv ringa, och bekosta, en låssmed.


Varje lägenhet har rätt att ha som mest fem nycklar till sin lägenhetsdörr. Undantag kan självklart göras i fall då t.ex. hemtjänst eller liknande behöver ha nyckel. Till varje lägenhet hör fyra taggar. Till postfacken har varje lägenhet tre stycken nycklar. Vid önskemål om att tillverka fler nycklar, kontakta nyckelansvarig i styrelsen (se under rubriken "Styrelse".

 

Nyckel till gemensamhetslokal: För att komma in i gemensamhetslokalen krävs en speciell nyckel. Denna finns förvarad i cylindern på dörren till lokalen, och den kommer en åt med hjälp av ens egen lägenhetsnyckel. Styrelsen har tagit fram någon extranyckel, så den som av rörelseskäl inte kan nå cylindern på den höjden ändå skall kunna nyttja gemensamhetslokalen. Kontakta i detta fall nyckelansvarig i styrelsen (se under rubriken "Styrelse".