!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Miljörum

Miljörummet är placerad i en byggnad emellan de två husen. Byggnaden rymmer även cykelförråd.

Foto: Magnus Mattiasson, Skandiamäklarna

I miljörummet finns kärl för hushållsavfall, wellpapp, pappersförpackningar, tidningar, metallförpackningar, plastförpackningar och glas.

Så kallat "farligt avfall", som glödlampor, batterier och liknande ansvarar var och en för att själv lämna på återvinningsställe.

Inget skräp för ställas på golvet inne i miljörummet - var och en ansvarar för att slänga det på någon av kommunens återvinningscentraler.

På Borås energi och miljös webbplats kan du läsa mer om hur du kan sortera hemma, här finns en sorteringsguide och information om öppettider för återvinningscentraler.

Borås energi och miljö - avfall och återvinning

 

Dokument

Julens sopor.pdf 2014-02-06