!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Felanmälan

 

Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar ansvarar bostadsrättshavaren för underhållet av sin lägenhet och ska vidta de reperationer som behövs samt svara för kostnaderna. Du ska även åtgärda skador som uppstår i lägenheten, oavsett om skadan uppkommit genom ditt eget vållande, olyckshändelse eller på annat sätt, exempelvis genom vårdlöshet av besökare i din bostad.

För våra gemensamma utrymmen som gård och fastighet (t.ex. städning, snöskottning, skötsel i soprum, trasiga lampor osv.) görs en felanmälan under dagtid/kontorstid till Riksbyggen Borås (före detta 7-Fast). Här anmäls även felaktiga månadsavgifter och parkeringsavgifter:

Telefon: 033 - 20 77 77
Hemsida: Riksbyggen Borås

Felanmälan gällande husets konstruktion och de inbyggda produkterna felanmäls till Skanska (exempelvis en tamburdörr som tar i karm, fel på tagläsare).

Telefon: 020 - 310 310
Hemsida: Skanska

Akuta fel i gemensamma utrymmen anmäls till Securitas. Detta gäller enbart akuta fall, och under tid då Riksbyggen Borås eller Skanska inte går att nå, exempelvis under helg/kväll/semester.

Telefon: 010 - 470 53 00

Exempel då det är rimligt att ringa jouren:
Vattenläckor: Läckor i systemet eller om det regnar in och riskerar att skada gemensamma utrymmen i huset och som inte går att hindra med exempelvis en hink.

Dörrar/Fönster: Om något fönster eller en lägenhetsdörr/ytterdörr satt sig eller kärvat fast så att den inte går att låsa/stänga.

Elfel: Om vitala delar i lägenheten, exemplevis att värmecentral blir strömlös. Kontrollera säkringar och jordfelsbrytare före Securitas rings. Skulle hela huset vara strömlöst är det mer troligt ett fel hos närleverantören, och denne bör kontaktas.

Exempel då det inte är rimligt att ringa jouren:
Varmvatten I 9 fall av 10 beror uteblivet varmvatten på en driftstörning eller stopp i fjärrvärmen. Kontrollera därför alltid att fjärrvärmens til- och frånledningar är varma innan Securitas rings. Om de inte är det ska i stället anmälan göras till fjärrvärmeleverantören. Är felet att inget vatten alls kommer finns felet troligast hos vattenleverantören.

Inbrott Skador och förluster efter inbrott hanteras av det försäkringsbolag du som boende har avtal med.

Värme och ventilation Lägenhet i passivhus kyls av relativt långsamt och klarar sig, enligt Skanska, över natten i de flesta fall. Är det minusgrader utomhus och fjärrvärmens till- och frånledningar är varma kan jouren ringas. I annat fall ska det felanmölas hos fjärrvärmeleveranmtören.

 

Felanmälan gällande datatrafik, telefoni och TV anmäls till den leverantör du som boende har. 

Felanmälan gällande vitvaror gör varje boende själv utan styrelsens inblandning till Bosch and Siemens. För att kunna genomföra felanmälan krävs E-numret som finns på vitvaran. I vår Bopärm från Skanska finns en lista med var på själva vitvaran vi hittar E-numren.

Telefon Bosch and Siemens: 0771 - 11 22 77

 

Har något tagit slut eller gått sönder i gemensamhetslokalen, anmäl genom att skicka ett mejl till styrelsen här.

 

Uppdaterad 2019-02-12